Styringsgrupper

Styringsgruppene er sammensatt av de kulturansvarlige produsentene fra tre produsentorganisasjoner. I tillegg velges enkeltprodusenter ut ifra at de er av stor betydning for den aktuelle kulturen, distriktsmessig, strategisk og/eller volummessig. Produsentene i styringsgruppene har ansvar for kontakten mot andre produsenter i eget system og/eller distrikt. Kulturansvarlig produsent i den enkelte produsentorganisasjon har ansvaret for kontakten med omsetter og for å avklare markedsforholdene. De fleste av styringsgruppene har Teamsmøter en gang i uken i sesong. I møtene gir deltagerne en statusoppdatering på forventede mengder og kvalitet kommende uke. Ut fra en helhetsvurdering av mengder opp mot behov og hva importert vare koster, kommer styringsgruppa med en prisanbefaling for kommende uke. Styringsgruppene i jordbær og bringebær anbefaler dagspriser og har Teamsmøte 6 dager i uken.

Agurk

Norfresh

Aslaug Joa

Telefon: 91825544

E-post: post@norskagurk.no

Nordgrønt

Stig Arild Oldervik

Telefon: 91855036

E-post: stig.arild.oldervik@gmail.com

Jone Wiig

Telefon: 90194969

E-post: jone@jjwiig.no

Uavhengig

Kristian Solberg

Telefon: 90872929

E-post: kristian@solbergs-gartneri.no

PF 1909

Tom Arild Bekkeheien

Telefon: 90572226

E-post: tab@grudegartneri.no

Gartnerhallen

Hallstein Aase

Telefon: 90524419

E-post: hallstein.aase@mac.com

Kristian Guren

Telefon: 90504243

E-post: kristian@gurengartneri.no