Om oss

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS)
(The Green Growers’ Cooperative Market Council)

GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS) er en forening for produsenter av poteter, grønnsaker, frukt og bær. Formålet til GPS er å påvirke til produsentsamarbeid på tvers av grossisttilhørighet/industritilhørighet. Det samarbeides om markedstilpasning og prisanbefalinger for norske poteter, grønnsaker, frukt og bær. Målet er å sikre produsentenes økonomi og bidra til mest mulig like konkurransevilkår i grøntmarkedet. Det viktigste virkemidlet GPS disponerer for å nå sine mål, er samhold mellom produsenter, slik at produsentenes felles interesser blir godt ivaretatt. Samarbeidet GPS representerer har gjennom egne forskrifter unntak fra konkurranselovens §§ 10 og 11. GPS har også spesifikke oppgaver innenfor rammen av jordbruksavtalen.

GPS sin visjon er: Vekst gjennom samhold!

GPS har i dag følgende medlemmer:

  • Gartnerhallen SA
  • Nordgrønt SA
  • Produsentforeningen 1909

Medlemmene er produsentgrupperinger som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær for norske omsetningsledd. 

GPS avdeling Avsetningstiltak
Arbeidet med administrering av markedsreguleringstiltakene innen grøntsektoren er tillagt GPS. Arbeidet utføres av GPS Avsetningstiltak, en egen selvstendig avdeling i GPS.

GPS avdeling Fruktlagerinspektøren
Fruktlagerinspektør Leif Øie er ansatt i GPS.

Styret i GPS:
Nils Olve Gillund, Gartnerhallen SA (leder)
Hans-Albert Huseby, Produsentforeningen av 1909 (nestleder)
Eilif Due, Nordgrønt SA
Aud Mari Folden, Gartnerhallen SA

Ansatte i GPS:
Morten N. Andersen (daglig leder)
Bjarte Åsbø
Leif Øie
Sigurd Sylling
Gry Sørensen

Sekretariat:
GPS leier etter behov sekretariatstjenester av Norsk Gartnerforbund (NGF).
GPS sin kontaktperson i NGF er Eldbjørg Merkesdal

 

GPS-strategi 2021-25 vedtatt 15.02.21.pdf

Signert årsrapport GPS 2023.pdf