Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rotpersille

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i 1000 stk.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr stk i kasse
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
4385
0
8
202
915
4385
0
8
210
907
4385
0
8
218
899
4385
0
8
226
891
4385
0
0
226
590
0
0
0
226
590
0
0
0
226
590

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
959
Nåværende telling
590
Omsatt i tidsrommet
68
Differanse
-301

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.