Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rosenkål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr 400 grams flowpack pose i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1671
1645
1842
1361
876
61
512
24
1684
1645
1842
1361
876
1
513
23
1684
1645
1842
1372
876
1
514
22
1684
1645
1842
1369
876
0
514
22
0
1645
1842
0
876
0
514
22
0
0
0
0
876
0
514
22
0
0
0
0
876
0
514
22

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
359
Nåværende telling
24
Omsatt i tidsrommet
444
Differanse
109

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.