Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rosenkål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr 400 grams flowpack pose i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1725
1645
1842
1428
876
8
41
0
1725
1645
1842
1414
876
8
49
0
1731
1645
1842
1410
876
10
59
0
1728
1645
1842
1395
876
9
68
0
1731
1645
1842
1395
876
10
78
0
1731
1645
1842
1404
876
10
88
339
1733
1645
1842
1391
876
11
99
328

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
2
Nåværende telling
359
Omsatt i tidsrommet
90
Differanse
447

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.