Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Reddiker

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i 1000 bunter/poser.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent for bunt/flowpack
Tollsats
Kr pr kg
Omsatt mengde
Mengder oppgis i 1000 bunt, kilde: Landbruksdirektoratet
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
1222
1936
37
440
1222
1936
39
479
1222
1936
40
519
1222
1936
33
552
1222
1936
0
552
0
1936
0
552
0
1936
0
552
0
1936
0
552

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.