Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1192
978
109
147
3711
912
1192
974
109
135
3846
777
1191
900
109
128
3974
649
1191
900
109
139
4113
1113
1191
860
109
141
4254
972
1191
855
109
131
4385
841
1191
859
109
131
4516
710

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
1748
Nåværende telling
1252
Omsatt i tidsrommet
1238
Differanse
742

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.