Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1185
990
109
177
2554
2005
1185
996
109
163
2717
1842
1185
997
109
158
2875
1684
1184
988
109
126
3001
1622
1187
983
109
136
3137
1486
1187
986
109
144
3281
1342
1191
972
109
142
3423
1200

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3138
Nåværende telling
1748
Omsatt i tidsrommet
1580
Differanse
190

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.