Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1183
1002
109
136
1557
0
1183
1012
109
132
1689
2870
1183
996
109
137
1826
2733
1183
993
109
138
1964
2595
1184
987
109
142
2106
2453
1182
981
109
0
2106
2453
0
0
109
0
2106
2453

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
998
Nåværende telling
3138
Omsatt i tidsrommet
2738
Differanse
4878

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.