Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødløk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65 mm los i kasse
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
963
893
109
128
3855
1380
963
902
109
125
3980
1255
966
1039
109
199
4179
1056
966
1055
109
0
4179
1056
0
1027
109
0
4179
1056
0
0
109
0
4179
1056
0
0
109
0
4179
1056

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.