Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Rødbeter

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent i øre pr kg, kilde: Landbruksdirektoratet
Importpris
Importpris er i øre, med toll og frakt inkludert. Kilde: AMI
Tollsats
Fra 1. januar 2024 er det % toll, Tollsats gjelder i kr. pr. kg for tidligere år
Omsatt mengde
Mengder oppgis i tonn. Kilde: Landbruksdirektoratet
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
Restbeholdning
Oppgis i tonn
1196
1760
2
0
0
0
0
1505
2
0
0
0
1196
1875
2
1
0
0
0
3017
158
0
0
0
0
2885
158
0
0
0
2066
2974
158
11
11
0
0
3222
158
0
11
0
0
0
158
0
11
0
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 158.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 158.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 158.

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.