Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Purre

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i kasse a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
0
0
0
2052
0
0
0
0
0
0
0
2500
0
0
0
0
0
0
0
3300
0
0
0
0
0
0
0
2832
0
0
0
0
0
0
0
0
666
0
0
0
0
2247
2517
0
666
0
0
0
0
0
0
0
666
0
0
0
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 666.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 666.

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Importstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.