Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Potet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 42 mm levert pakkeri
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
609
564
632
484
112
914
48311
3997
609
564
632
481
112
793
49104
3204
609
564
632
504
112
685
49789
2519
620
576
645
500
112
657
50446
1862
620
576
645
500
112
0
50446
1862
0
576
645
0
112
0
50446
1862
0
589
660
0
112
0
50446
1862

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
15053
Nåværende telling
4911
Omsatt i tidsrommet
7940
Differanse
-2202

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.