Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Potet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 42 mm levert pakkeri
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
557
513
575
504
112
1214
36715
21338
569
525
588
501
112
1178
37893
20160
569
525
588
499
112
1342
39235
18818
569
525
588
502
112
1136
40371
17682
584
539
604
505
112
0
40371
15053
0
539
604
0
112
0
40371
15053
0
539
604
0
112
0
40371
15053

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
26413
Nåværende telling
15053
Omsatt i tidsrommet
8731
Differanse
-2629

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.