Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Potet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 42 mm levert pakkeri
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
544
503
563
483
112
590
31640
26413
546
503
563
506
112
671
32311
25742
547
503
563
503
112
829
33140
24913
557
513
575
505
112
0
33140
24913
0
513
575
0
112
0
33140
24913
0
513
575
0
112
0
33140
24913
0
525
588
0
112
0
33140
24913

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
39413
Nåværende telling
26413
Omsatt i tidsrommet
12049
Differanse
-951

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.