Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Potet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 42 mm levert pakkeri
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
486
443
496
482
112
1144
20735
0
485
443
496
486
112
1132
21867
37137
520
477
534
479
112
1426
23293
35711
520
477
534
475
112
1418
24711
34293
519
477
534
465
112
1171
25882
33122
544
503
563
463
112
0
25882
33122
0
503
563
0
112
0
25882
33122

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
4115
Nåværende telling
39413
Omsatt i tidsrommet
26058
Differanse
61356

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.