Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Plommer

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 38 m.m. i kasse
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
3563
424
102
181
3562
424
119
300
3569
424
65
365
3587
424
37
402
3595
424
0
402
0
424
0
402
0
0
0
402

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.