Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Pærer

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent i øre pr kg i kasse, kilde: Landbruksdirektoratet
Tollsats
Kr pr kg
Omsatt mengde
Mengder oppgis i tonn. Kilde: Landbruksdirektoratet
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
0
0
0
485
0
0
0
485
0
0
0
485
0
0
0
485
0
0
0
485
0
0
0
485
0
0
0
485
0
0
0
485
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 441.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 441.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 441.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 441.

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Importstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Husk at grafen viser perioden du har valgt øverst på siden.