Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Mandelpotet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent i øre pr kg str. 30-150 gr. levert sams til pakkeri, kilde: Landbruksdirektoratet
Tollsats
Tollsats gjelder pr. kg for alle kulturer.
Omsatt mengde
Mengder oppgis i tonn.
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
2023

1

947
112
55
6591
3588
947
112
55
6646
3533
947
112
103
6749
3430
947
112
102
6851
3328
947
112
0
6851
3328
0
112
0
6851
3328
0
112
0
6851
3328
0
112
0
6851
3328

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
10050
Nåværende telling
3643
Omsatt i tidsrommet
5269
Differanse
-1138

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.