Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Mandelpotet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg >30 mm levert pakkeri
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
820
112
123
6295
3369
820
112
132
6427
3237
820
112
155
6582
3082
820
112
145
6727
2937
820
112
0
6727
2519
0
112
0
6727
2519
0
112
0
6727
2519

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3940
Nåværende telling
2519
Omsatt i tidsrommet
1003
Differanse
-418

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.