Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Mandelpotet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg >30 mm levert pakkeri
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
787
112
141
5724
3940
785
112
82
5806
3858
785
112
100
5906
3758
819
112
0
5906
3758
0
112
0
5906
3758
0
112
0
5906
3758
0
112
0
5906
3758

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
9665
Nåværende telling
3940
Omsatt i tidsrommet
4132
Differanse
-1593

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.