Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Mandelpotet

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg >30 mm levert pakkeri
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
786
112
148
1740
0
786
112
155
1895
9362
786
112
173
2068
9189
786
112
190
2258
8999
786
112
240
2498
8759
787
112
0
2498
8759
0
112
0
2498
8759

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
219
Nåværende telling
9665
Omsatt i tidsrommet
2290
Differanse
11736

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.