Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Løk

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 65mm los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
790
756
847
719
109
301
7707
5092
790
756
847
715
109
297
8004
4795
790
756
847
713
109
299
8303
4496
790
756
847
680
109
300
8603
4196
791
756
847
680
109
0
8603
3886
0
756
847
0
109
0
8603
3886
0
756
847
0
109
0
8603
3886

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
6621
Nåværende telling
3886
Omsatt i tidsrommet
2425
Differanse
-310

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.