Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Knollselleri

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg i nett a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
2023
1870
2094
1555
793
37
1378
355
2023
1870
2094
1537
793
31
1409
324
2023
1870
2094
1540
793
22
1431
302
2023
1870
2094
1537
793
23
1454
279
2023
1870
2094
1549
793
0
1454
279
0
1870
2094
0
793
0
1454
279
0
1870
2094
0
793
0
1454
279

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
709
Nåværende telling
392
Omsatt i tidsrommet
254
Differanse
-63

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.