Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Knollselleri

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg i nett a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
2023
1830
2050
1576
793
38
952
928
2023
1830
2050
1571
793
36
988
892
2023
1830
2050
1575
793
34
1022
858
2023
1830
2050
1565
793
35
1057
823
2023
1830
2050
1555
793
35
1092
788
2023
1830
2050
1555
793
32
1124
756
2023
1830
2050
1555
793
0
1124
709

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
1046
Nåværende telling
709
Omsatt i tidsrommet
290
Differanse
-47

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.