Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Knollselleri

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg i nett a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
2023
1817
2035
1585
793
32
694
1139
2023
1817
2035
1592
793
32
726
1107
2023
1817
2035
1585
793
36
762
1071
2023
1817
2035
1584
793
40
802
1031
2023
1817
2035
1592
793
32
834
999
2023
1817
2035
1575
793
42
876
1004
2023
1830
2050
1563
793
38
914
966

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
1344
Nåværende telling
1046
Omsatt i tidsrommet
387
Differanse
89

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.