Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Knollselleri

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg i nett a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
2093
1877
2102
1668
793
68
377
0
2023
1847
2069
1655
793
38
415
0
2023
1817
2035
1650
793
37
452
0
2023
1817
2035
1640
793
37
489
0
2023
1817
2035
1641
793
37
526
0
2023
1817
2035
1640
793
35
561
1272
2023
1817
2035
1617
793
34
595
1238

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
73
Nåværende telling
1344
Omsatt i tidsrommet
674
Differanse
1945

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.