Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Knollselleri

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg i nett a 5 kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
1882
1825
2044
1530
793
37
1254
376
1882
1825
2044
1559
793
36
1290
340
1899
1825
2044
1680
793
43
1333
297
1900
1825
2044
1663
793
0
1333
297
0
1825
2044
1614
793
0
1333
297
0
1825
2044
0
793
0
1333
297
0
1825
2044
0
793
0
1333
297

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.