Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Kinakål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i 1000 stk.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr stk i pose i kasse a 9 stk
Importpris
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1327
971
42
929
0
1332
894
43
972
0
1326
839
42
1014
0
1327
942
47
1061
0
1320
871
39
1100
0
1315
841
50
1150
0
1317
840
47
1197
996

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
352
Nåværende telling
1093
Omsatt i tidsrommet
1410
Differanse
2151

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.