Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Kålrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent i øre pr kg løs i sekk, kilde: Landbruksdirektoratet
Importpris
Importpris er i øre, med toll og frakt inkludert. Kilde: AMI
Tollsats
Fra 1. januar 2024 er det % toll, Tollsats gjelder i øre pr. kg for tidligere år
Omsatt mengde
Mengder oppgis i tonn. Kilde: Landbruksdirektoratet
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
1395
1121
0
21
7883
0
1395
1194
0
11
7894
0
1395
1191
0
8
7902
0
1395
1185
0
0
7902
0
0
1130
0
0
0
0
0
4336
288
0
0
0
0
0
288
0
0
0
0
0
288
0
0
0
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 288.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 288.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 288.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 288.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 288.

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Importstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Husk at grafen viser perioden du har valgt øverst på siden.