Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Kålrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i sekk
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
986
726
159
137
8990
739
985
719
159
111
9101
628
985
722
159
111
9212
517
985
664
159
123
9335
394
985
743
159
0
9335
394
0
0
159
0
9335
394
0
0
159
0
0
394

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
2059
Nåværende telling
876
Omsatt i tidsrommet
1187
Differanse
4

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.