Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Kålrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i sekk
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
891
740
159
220
7225
3130
894
734
159
269
7494
2861
893
731
159
186
7680
2675
892
736
159
123
7803
2552
986
743
159
0
7803
2059
0
0
159
0
7803
2059
0
0
159
0
7803
2059

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3786
Nåværende telling
2059
Omsatt i tidsrommet
1234
Differanse
-493

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.