Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Kålrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i sekk
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
974
823
159
140
2629
0
982
833
159
189
2818
7872
981
817
159
223
3041
7649
981
745
159
209
3250
7440
981
740
159
307
3557
7133
889
735
159
0
3557
7133
0
0
159
0
3557
7133

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
22
Nåværende telling
8201
Omsatt i tidsrommet
2895
Differanse
11074

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.