Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Jordbær

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg > 28 mm i kasse a 6 kg
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5700
0
0
0
0
4600
0
0
0
0
5600
0
0
0
0
5800
691
0
0
0
0
691
0
0

Dagspriser

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Uke

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
kr. kr.per kurv 500 g + mva. for 28 mm +
kr. per kurv 500 g + mva. for 28 mm +
kr. per kurv 500 g + mva. for 28 mm +
kr. per kurv 500 g + mva. for 28 mm+
kr. per kurv 500 g + mva. for 28 mm+
kr. per kurv 500 g + mva. for 28 mm +
kr. per kurv 500 g + mva. for 28 mm+
for 500 g kurv +mva. for 28 mm+
for 500 g kurv +mva. for 28 mm+
for 500 g kurv +mva. for 28 mm+
for 500 g kurv +mva. for 28 mm+

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.