Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Hodekål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
832
759
850
581
163
182
8193
1595
764
759
850
577
163
160
8353
1435
796
759
850
0
163
114
8467
1321
863
792
887
587
163
98
8565
1223
863
792
887
591
163
0
8565
1403
0
792
887
0
163
0
8565
1403
0
792
887
0
163
0
8565
1403

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
2228
Nåværende telling
1403
Omsatt i tidsrommet
1005
Differanse
180

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.