Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Hodekål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
773
714
800
559
163
100
7560
2228
785
714
800
583
163
99
7659
2129
784
714
800
580
163
84
7743
2045
785
714
800
581
163
0
7743
2045
0
719
805
0
163
0
7743
2045
0
759
850
0
163
0
7743
2045
0
759
850
0
163
0
7743
2045

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
3591
Nåværende telling
2228
Omsatt i tidsrommet
1395
Differanse
32

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.