Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Hodekål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i tonn.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr kg los i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
642
589
660
609
163
466
5455
0
646
589
660
603
163
324
5779
0
645
589
660
608
163
215
5994
0
645
589
660
613
163
171
6165
0
683
629
704
596
163
139
6304
0
685
629
704
602
163
131
6435
3321
686
629
704
593
163
155
6590
3166

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
394
Nåværende telling
3591
Omsatt i tidsrommet
6775
Differanse
9972

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.