Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Hjertesalat

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.
Merk: alle tall gjelder norsk andel.

Mengder oppgis i 1000 pakker à 2 stk.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent for 2 stk flowpakket
Importpris
Importpris er i øre, med toll og frakt inkludert. Kilde: AMI
Tollsats
% pr. kg
Omsatt mengde
Mengder oppgis i 1000 stk. 2 pack, kilde: landbruksdirektoratet
Totalmengde/sesong
Totalmengden følger sesongen for kulturen. Sesongstart og -slutt gjenspeiler når produksjon starter og slutter for kulturen.
0
1263
0
0
3077
0
1246
0
0
3077
0
1254
0
0
3077
0
1254
0
0
3077
0
1253
0
0
3077
0
0
0
0
3077
0
0
0
0
3077
0
0
0
0
3077
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 163.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 163.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 163.

Mengdestatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Prisstatistikk

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.