Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Gulrot

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i flowpack i kasse.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr. kg
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
Restbeholdning
Restbeholdning er offisiell lagertelling minus omsatt mengde.
992
980
1098
924
107
722
26350
2877
1041
980
1098
914
107
662
27012
2215
1071
980
1098
878
253
560
27572
1655
1071
980
1098
1056
253
540
28112
1115
1076
980
1098
974
253
370
28482
745
1076
980
1098
1060
253
352
28834
393
1076
980
1098
1040
253
188
29022
205

Det har blitt utført en varetelling.

Forrige telling
9667
Nåværende telling
3599
Omsatt i tidsrommet
6157
Differanse
89

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.