Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Blomkål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i 1000 stk.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr stk - 12 stk i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
1186
950
1064
1407
552
339
1778
1187
860
963
1818
552
312
2090
1167
860
963
1080
0
286
2376
1046
860
963
1082
0
0
2376
0
860
963
0
147
0
2376
0
860
963
0
147
0
2376
0
895
1002
0
147
0
2376
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 552.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 147.

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.