Markeds- og prisinformasjon

Ute av sesong

I sesong

Blomkål

Tidsrom

Tabell

Før musen over Klikk på disse ikonene i tabellen for mer informasjon.

Mengder oppgis i 1000 stk.

Uke

Noteringspris
Pris er gjennomsnittspris til produsent pr stk - 12 stk i kasse
Målpris
Målpris er den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut i fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.
Øvre prisgrense
Øvre prisgrense ligger 12 % over målpris. Import til nedsatt toll blir utløst når noteringsprisen for et vareslag i to uker på rad blir notert over øvre prisgrense.
Importpris
Tollsats
Omsatt mengde
Totalmengde/sesong
0
0
0
1880
0
0
0
0
0
0
2264
0
0
0
2192
0
0
2260
0
0
0
2053
1400
1568
2400
552
31
31
1986
1350
1512
2290
552
204
235
1425
1300
1456
1490
64
264
499
1106
1255
1406
1200
64
296
795
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 552.
Tollsatsen er justert for denne uken og følger ikke ordinære tollsatser. Den ordinære tollsatsen er 552.

Statistikk kalenderår, mengde

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.

Statistikk kalenderår, pris

Klikk på etikettene over grafen for å skjule/vise deler av grafen.