Uke Noteringspris Tollsats Omsatt mendge Mengde/sesong Veid noteringspris 35 0 0 0 643 0 36 0 0 0 643 0 37 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 Sum 0 0 Gjennomsnitt 0 0 Veid gjennomsnitt 0 Om gjennomsnitt: Uker hvor priser er 0 blir ikke regnet med i gjennomsnittet. Dvs. ukene hvor enten omsatt mengde, noteringspris, målpris eller importpris mangler telles ikke med.